Het debatt om Sveriges vapenförsäljning till Saudiarabien

SaudiarabienDet är en rätt intressant debatt som växt fram där det från många håll trycks på att Sverige inte borde fortsätta att sälja vapen till Saudiarabien eftersom de inte respekterar mänskliga rättigheter på ett sätt som Sverige normalt sätt kräver av ett land som ska köpa vapen från oss. Och egentligen är det helt korrekt, vi borde inte sälja vapen till dem.

Det är dock många andra faktorer som spelar in just nu. Sverige har ont om pengar och det är svårt att få vår egen budget att gå ihop. Om vi skulle sluta att sälja vapen till Saudiarabien så skulle det slå ganska hårt mot Sverige och det hade förmodligen blivit Försvarsmaktens budget som fått sig en smäll trots att de redan ligger ner.

En ytterligare faktor är att vi kommer förstöra internationella relationer och att fler länder som köper av oss nu kanske tänker en extra gång innan de förnyar sina avtal. Sveriges vapenindustri är väldigt stor och vi behöver den om inte Försvarsmakten helt och hållet ska försörjas med skatt, men då hade vi behövt höja skatten en hel del eller dra ner på något annat. Svenska politiker står alltså inför en ganska stor press. Dels från näringslivet, dels från pengabrist och även en oro över att internationella relationer kan skadas.

Man kan ju tycka att Sverige inte borde satt sig i denna situationen från första början och det är jag helt överens om. Rent försvarsmässigt är Sverige ett väldigt svagt land och om vi skulle gått med NATO hade de ”krävt” att vi ökade vår försvarsbudget till ca 2% av BNP (idag är den drygt 1%). Det bästa för Sverige är att vi hade gjort exakt det, fast skippat medlemskap i NATO. Öka budgeten till försvarsmakten men närmare 100% och förbättra samarbetet med Finland.

Precis som i USA kan Försvarsmaktens resursers användas inom landet vid behov. Jag tror alla fortfarande minns den stora skogsbranden förra året som förmodligen hade blivit mindre om FM hade haft tillräckligt med helikoptrar att hjälpa till med. Om det skulle komma en riktigt tuff vinter med mycket snö på kort tid så kommer inte plogbilarna att kunna ta bort all snö vilket gör att många mindre vägar inte bli framkomliga. Då kommer sjukvården behöva hjälp. De få helikoptrar som de har räcker knappast och FM har dessutom en hel del fordon med larvfötter som fungerar prima i sådana förhållanden.

Nej, vi behöver inte sälja vapen till Saudiarabien men vi måste se till att få pengarna någonstans ifrån. Att höja skatten är närmast till hands om vi inte väljer att omprioritera frågor som sjukvård, skola, invandring m.m.