Fler och fler partier för NATO

natoFler och fler partier ser möjligheterna med NATO och idag är ingen av riksdagspartierna direkt emot ett medlemskap. Anledning är precis som alltid att man glömmer bort hotbilder och blir påmind när de börjar närma sig. Rysslands övningar vid och över Östersjön har satt sina spår och många tänker samma sak men ingen vill dra slutsatsen offentligt.

Rysslands flygövningar över svensk mark och Sveriges oförmåga att kunna svara genom att skicka upp plan och tvinga bort Rysslands plan är inget annat än en katastrof. Att Danmark måste skicka två plan åt Sverige visar hur försvarslöst Sverige är idag med flera decenniers nedrustning av det svenska försvaret. Ett medlemskap i NATO skulle vara billigare än att själv rusta upp försvaret till en nivå värdig namnet. Denna bloggs namn härstammar från en tid då det inte fanns någon hotbild mot Sverige och drivs inte av samma regi som den gjorde då.

Sverige behöver ett bättre försvar. Ska vi ta hjälp av NATO för att få en billigare totalnota, eller rusta upp det själv till en nivå som det var på 80-talet? Allmän värnplikt kanske måste återinföras.