Rosenrot testades i omfattande studie av Sovjetunionen

Efter Andra Världskriget var läget fortfarande skakigt vilket ganska snabbt drog igång ett nytt krig – Kalla Kriget. Under denna tid satsade Sovjetunionen stora resurser på att undersöka växter med adaptogena effekter. Alltså växter som på ett naturligt sätt ökar människans förmåga att anpassa sig till negativa faktorer i omgivningen som kan orsaka t.ex. stress, depression m.m.

Syftet med undersökningen var att göra soldaterna i sovjet mer uthålliga, starkare och ge dem mer energi. Undersökningen leddes av Dr Lazarev som även lade grunden för begreppet ”Adaptogen”. En Adaptogen växt måste bestå av följande tre faktorer:

  • Får inte var giftig och endast ge väldigt få eller inga bieffekter.
  • Producera en resistans i kroppen mot stressfaktorer så som fysiska, kemiska och biologiska.
  • Ha en normaliserande effekt på kroppen.

Syftet med att hitta en växt som kan hjälpa kroppen att lösa de flesta problem den stöter på med en enda växt låter kanske nästan galet. Mediciner idag användes nästan uteslutande för att lindra eller bota en typ av symptom eller sjukdom. Att då en växt och dess ämnen skulle kunna hjälpa människan på en mycket bredare front låter nästa för bra för att vara sant. Om kroppen påverkas negativt av stress eller t.ex. depression så är har kroppen tappat sin balans vilket även påverkar allt annat negativt. Om du kan stabilisera detta kan du undvika en mängd olika åkommor.

Detta var en stor satsning från sovjet och över 1200 forskare, biologer m.m. började undersöka växter och dess möjliga adaptogena effekter. Det var alltså en gigantisk undersökning i hopp om att ge sovjetunionens soldater en klar fördel.

En av de mest framgångsrika testerna var att placera en råtta i vatten och låta den simma så länge den kunde vilket normalt var 10-15 minuter. Genom att sedan ge råttor abstrakt från växterna kunde man testa och se om växten hade någon positiv effekt över huvud taget. Det är här rosenrot kommer in bilden.

Rosenrot var en av många växter som provades och något som snabbt visade ge sig effekt. I simtestet presterade råttan 35-39% bättre än om den inte hade fått rosenrot före testet. Totalt testades över 4000 plantor och mer än 1000 kliniska tester utfördes på dessa. När studien publicerades så listades endast 4 växter bland de som hade adaptogena effekter. Rosenrot var givetvis en av dem.

Rosenrot är en växt som växer på ganska hög altitud och i svalt klimat. För Ryssland är det Sibirien som gäller men växten är även vanligt förekommande i den svenska fjällen. Det är inge slump att Sovjetunionen hittade rosenrot då den har använts under väldigt lång tid tillbaka och är historiskt känd för att ha läkande effekter

Idag används dock rosenrot främst för att bota lättare depressioner och nedstämdhet vilket hjälper väldigt många i Sverige under vinterhalvåret när vädret och bristen på soltimmar kan vara exakt en sådan effekt som får kroppen ur balans. Du kan läsa mer om rosenrot och även beställa rosenrot online om du känner att det är något du skulle vilja prova på.